BEATYFIKACJA KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

7 czerwca 2020 r.

 
Ceremonia odbędzie się w Warszawie na Placu marszałka Józefa Piłsudskiego
   
Program wyjazdu:
07:30 – wyjazd z Siedlec (zbiórka pod Katedrą)
12:00 – rozpoczęcie ceremonii beatyfikacji na Placu Piłsudskiego w Warszawie
Ok. godz. 17:00 – przewidywany powrót do Siedlec
 

Cena:
30 osób – 60 PLN
45 osób – 40 PLN
Przy mniejszej ilości uczestników, organizator zastrzega możliwość proporcjonalnego wzrostu ceny.
 
Dodatkowe informacje:
– Prosimy zapoznać się z Ogólnymi warunkami uczestnictwa w Imprezach Turystycznych;
– Minimalna wymagana ilość uczestników, aby impreza turystyczna odbyła się: 30 osób;
– W terminie do 14 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej istnieje możliwość poinformowania Państwa o ewentualnym odwołaniu jej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń;
– Informujemy o prawie do rozwiązania przez podróżnego umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej z zastrzeżeniem § 5, ust. 3 i 4 Ogólnych warunków uczestnictwa w Imprezach Turystycznych;
– Informujemy o możliwości zawarcia umowy ubezpieczeniowej od kosztów rezygnacji z Imprezy (w wariancie 100%) do 6 dni od daty zawarcia Umowy;
– Wymaganym dokumentem jest dowód osobisty;
– Kod imprezy turystycznej: WAWA-2020-06
 
Zadzwoń:
882 114 244
25 741 05 25