Brześć – Białoruś

5 września 2020 r.


Brześć, polskie kresy…

 
 

PROGRAM JEDNODNIOWEJ WYCIECZKI: 
Godz. 05:00 – wyjazd z Siedlec
Terespol, granica państwowa polsko-białoruska (formalności ok. 1,5 godziny, przesunięcie zegarków o 1 godzinę do przodu).
Ok. godz. 09:30 – spotkanie z lokalnym przewodnikiem polskojęzycznym w Brześciu
10:00 – 11:30 – Zwiedzanie miasta autokarem, postoje w ważniejszych miejscach, np.: kościół klasycystyczny pw. Podwyższenia Św. Krzyża i Cudowny Obraz Matki Bożej Brzeskiej z XVII w.
12:00 – 13:00 – Zwiedzanie terenu Twierdzy Brzeskiej (+Cerkiew)
13:00 – 13:40 – Obiad w kawiarni „Cytadela” na terenie Twierdzy
14:00 – 15:40 – Spacer deptakiem z przewodnikiem + czas wolny (ok. 1h)
16:00 – 16:50 – Rejs statkiem „Grodno” po rzece Muchawiec
17:00 – 17:30 – Przejazd do Skok
17:30 – 18:15 – Skoki, pałac barokowo-klasycystyczny z XVIII w., rodowa rezydencja Juliana Ursyna Niemcewicza, pisarza, publicysty, uczestnika insurekcji kościuszkowskiej oraz Jana Ursyna Niemcewicza, polskiego działacza, pierwszego prezydenta Brześcia w II Rzeczypospolitej
18:15 – 19:00 – Degustacja nalewek + kanapki, ciasto ze wsi Łyszczyce + herbata ziołowa
19:00 – 19:30 – Przejazd do hipermarketu „Korona”
19:30 – 21:00 – Zakupy w „Koronie”
21:00 – wyjazd na granicę
Ok. godz. 23:00 – powrót do Siedlec

CENA:
300 zł (min. 40 osób).
Przy mniejszej ilości uczestników Biuro ARKA zastrzega możliwość proporcjonalnego wzrostu ceny.

WSZYSTKO W CENIE:
– autokar,
– bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz rejs statkiem,
– obiad,
– opłaty związane z przekroczeniem granicy,
– opieka pilota i lokalnych przewodników.
 
DODATKOWE INFORMACJE:
– Prosimy zapoznać się z Ogólnymi warunkami uczestnictwa w Imprezach Turystycznych;
– Minimalna wymagana ilość uczestników, aby impreza turystyczna odbyła się: 40 osób;
– W terminie do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej istnieje możliwość poinformowania Państwa o ewentualnym odwołaniu jej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń;
– Informujemy o prawie do rozwiązania przez podróżnego umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej z zastrzeżeniem § 5, ust. 3 i 4 Ogólnych warunków uczestnictwa w Imprezach Turystycznych;
– Informujemy o możliwości zawarcia umowy ubezpieczeniowej od kosztów rezygnacji z Imprezy (w wariancie 100%) do 6 dni od daty zawarcia Umowy;
– Wymaganym dokumentem jest paszport ważny przez 6 miesięcy od daty powrotu;
– Kod imprezy turystycznej: BRZE-2020-09

 

Zadzwoń :
25 741 05 25
882 114 244