Jednodniowa pielgrzymka do Pratulina

17 września 2020 r.


      PROGRAM WYJAZDU:

17 września 2020r. (czwartek)

07:00 – Wyjazd Siedlce-Katedra.
08:15 – Przyjazd do Janowa. Zwiedzanie Bazyliki i krypt.
09:00 – Spacer do Zamku. Zwiedzanie. Grota b-pa. Adama Naruszewicza.
Historia Janowa, jako miasta rezydencjonalnego biskupów łuckich, dzieje Diecezji Łuckiej, sylwetka b-pa Adama Naruszewicza, Diecezja Janowska czyli Podlaska, działalność duszpasterska i patriotyczna b-pa Benjamina Szymańskiego.
10:00 – Pratulin. Dom Pielgrzyma. Kawa, herbata. Przejście do kościoła parafialnego.
11:00 – Msza Św.
12:00 – Zwiedzanie kościółka Martyrium. Historia Unii Brzeskiej i prześladowania unitów w XIX wieku. Film „Pratulin”.
13:00 – Obiad w Domu Pielgrzyma. Film „Modlitwa o Polskę. Z Ziemi Podlaskiej”. Możliwość obejrzenia Domu Pielgrzyma i zakupu pamiątek, książek w sklepiku.
15:00 – Wspólna Koronka do Miłosierdzia Bożego i Droga Krzyżowa – od miejsca męczeństwa do miejsca pierwotnego pochówku Męczenników.
17:00 – Wyjazd do Krzyczewa. Skarpa Bugu. Kościółek św. Jerzego – miejsce chrztu bł. Wincentego Lewoniuka.
18:00 – Kolacja. Powrót do Siedlec.
 

CENA:
120 zł – przy min 15 os.
100 zł – przy min 30 os.

WSZYSTKO W CENIE:
Wszystko w cenie, u nas nic w trakcie nie dopłacasz: przejazd autokarem, przewodnik po zwiedzanych miejscach, obiad i kolacja w Domu Pielgrzyma.

DODATKOWE INFORMACJE:
– Prosimy zapoznać się z Ogólnymi warunkami uczestnictwa w Imprezach Turystycznych;
– W terminie do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej istnieje możliwość poinformowania Państwa o ewentualnym odwołaniu jej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń;
– Informujemy o prawie do rozwiązania przez podróżnego umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej z zastrzeżeniem § 5, ust. 3 i 4 Ogólnych warunków uczestnictwa w Imprezach Turystycznych;
– Informujemy o możliwości zawarcia umowy ubezpieczeniowej od kosztów rezygnacji z Imprezy (w wariancie 100%) do 6 dni od daty zawarcia Umowy;
– Wymaganym dokumentem jest dowód osobisty;
– Kod imprezy turystycznej: PRA2-2020-09

 
Zadzwoń :
882 114 244
25 741 05 25