Klauzula informacyjna (marketing)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowychZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Diecezjalne Centrum Pielgrzymkowo-Duszpasterskie ARKA, ul. Piłsudskiego 62, Siedlce 08-110.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora – Art. 6 ust. 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r – działania marketingowe.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do wycofania zgody.
  • Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  • Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
  • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi nam zawarcie umowy/realizację usługi.