Klauzula informacyjna (rejestracja)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowychZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Diecezjalne Centrum Pielgrzymkowo-Duszpasterskie ARKA, ul. Piłsudskiego 62, Siedlce 08-110.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy, a następnie realizacji usług – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Art. 6 ust 1 lit f – działania marketingowe.
  • Odbiorcy: agent i inne podmioty biorące udział w realizacji usługi turystycznej.
  • Jeśli impreza turystyczna organizowana będzie na terenie państwa trzeciego dane osobowe mogą być (w zależności od przepisów wjazdowych danego państwa) udostępnione służbom granicznym i innym podmiotom biorącym udział w realizacji usługi (hotel, linie lotnicze, ambasady, itp.)
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do wycofania zgody.
  • Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  • Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
  • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi nam zawarcie umowy na realizację usługi.