Kraków. 200 lat diecezji siedleckiej

Jednodniowa pielgrzymka jubileuszowa na 200. rocznicę powstania diecezji siedleckiej

15 września 2018 r.


Takie wydarzenie raz na 100 lat…

 
 

Sobota, 15 września:
Siedlce, wyjazd o godz. 2.00.
Godz. 10.00, Kraków – nawiedzenie Kościoła Świętego Krzyża, związanego z prześladowanymi Unitami,
Godz. 12.00, Sanktuarium Św. Jana Pawła II, uroczysta Eucharystia,
Godz. 15.00, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Koronka do Bożego Miłosierdzia. Zakończenie uroczystości diecezjalnych.
Po uroczystościach przejazd na Krakowską Starówkę i czas wolny.
Po czasie wolnym powrót do Siedlec
 
Cena: 90 zł (min. 40 osób). Przy mniejszej ilości uczestników Biuro zastrzega możliwość wzrostu ceny dla pokrycia kosztów transportu.

Wszystko w cenie: przejazd autokarem/busem (w zależy od ilości osób).
 
Dodatkowe informacje:
– Prosimy zapoznać się z Ogólnymi warunkami uczestnictwa w Imprezach Turystycznych.
– Minimalna wymagana ilość uczestników, aby impreza turystyczna odbyła się: 20 osób.
– W terminie do 3 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej istnieje możliwość poinformowania Państwa o ewentualnym odwołaniu jej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń.
– Informujemy o prawie do rozwiązania przez podróżnego umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej z zastrzeżeniem § 5, ust. 3 i 4 Ogólnych warunków uczestnictwa w Imprezach Turystycznych.
– Informujemy o możliwości zawarcia umowy ubezpieczeniowej od kosztów rezygnacji z Imprezy (w wariancie 100%) do 6 dni od daty zawarcia Umowy.
– Wymaganym dokumentem jest ważny Dowód osobisty.
– Kod imprezy turystycznej: JUB1-2018-09

 
Zadzwoń: 882 114 244