Lwów. Pielgrzymka na wschów

Lwów. Pielgrzymka na Kresy Polskie

9-13 lipca 2018 r.


Odwiedź miejsca, w których ciągle Polską pachnie…

 
 

Wymagany dokument: paszport

1 dzień:
Wyjazd godz. 5.00 wyjazd z Siedlec, przez Tuchowicz do przejścia granicznego w Hrebennem, odprawa celno–paszportowa. Przejazd do Lwowa. Po do tarciu krótka wycieczka objazdowa po mieście. Zameldowanie w hotelu i obiadokolacja.

2 dzień:
Msza Św, śniadanie. Przejazd do centrum, spotkanie z przewodnikiem. Rozpoczęcie zwiedzania: Wysoki Zamek z przepiękną panoramą miasta, Cmentarz Łyczakowski i Orląt Lwowskich, Katedra Św Jura, Uniwersytet i Politechnika Lwowska, Zabytkowy Dworzec Kolejowy, czas na zakupy. Powrót na obiadokolację i nocleg.

3 dzień:
Msza Św, śniadanie. Przejazd do centrum, spotkanie z przewodnikiem. Rozpoczęcie zwiedzania Starówki: Rynek, Katedra Łacińska, Kaplica Boimów, Kościół Dominikanów, Dzielnica Ormiańska z Katedrą, Cerkiew Wołoska, Apteka Muzeum i inne, czas wolny. Powrót na obiadokolację i nocleg.

4 dzień:
Msza Św, śniadanie. Przejazd na wycieczkę objazdową tzw. Złota podkowa – Zamki Olesko, Podhorce, Złoczów. Powrót na obiadokolację i nocleg.

5 dzień:
Msza Św, śniadanie. Wymeldowanie z hotelu i przejazd do Żółkwi – byłej siedziby Rodu Żółkiewskich, odprawa celno–paszportowa na przejściu Rawa Ruska. Po drodze krótki postój i spacer po zabytkowym Zamościu. Powrót w godzinach wieczornych
 
Cena: 650 zł + 15 Euro (przy min 30 osobach). Przy mniejszej ilości uczetników, organizator zastrzega możliwość proporcjonalnego wzrostu ceny

W cenie: przejazd autokarem; 4 noclegi w hotelu – Hotel MARS; wyżywienie HB; obsługa przewodnika; bilety wstępu do miejsc zwiedzanych; opiekę pilota; ubezpieczenie KL i NNW
 
Dodatkowe informacje:
– Prosimy zapoznać się z Ogólnymi warunkami uczestnictwa w Imprezach Turystycznych.
– Minimalna wymagana ilość uczestników, aby impreza turystyczna odbyła się: 30 osób.
– W terminie do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej istnieje możliwość poinformowania Państwa o ewentualnym odwołaniu jej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń.
– Informujemy o prawie do rozwiązania przez podróżnego umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej z zastrzeżeniem § 5, ust. 3 i 4 Ogólnych warunków uczestnictwa w Imprezach Turystycznych.
– Informujemy o możliwości zawarcia umowy ubezpieczeniowej od kosztów rezygnacji z Imprezy (w wariancie 100%) do 6 dni od daty zawarcia Umowy.
– Wymaganym dokumentem jest Paszport, waży przez 6 miesięcy od momentu wyjazdu z Ukrainy.
– Kod imprezy turystycznej: LWOW-2018-06
 
Zadzwoń: 882 114 244