PIELGRZYMKA DO DACHAU

DACHAU

28-30 kwietnia 2020 r.

na obchody 75-tej rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady


Na terenie obozu przetrzymywano 2720 duchownych, spośród których 868 zamordowano. Rzeczywistość KL Dachau może być odczytywana jako przepastna historia cierpienia na granicy życia i śmierci w warunkach uwłaczających ludzkiej godności. Mimo że wspomnienia duchownych mają taką samą dramaturgię jak pozostałych więźniów, to jednak – dzięki wierze – kapłani pełniej rozumieli sens i wartość cierpienia, a także swojej posługi dla innych. Zawierzyli się oni Niepokalanemu Sercu Maryi oraz Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, a w kwietniu 1945 r., zwrócili się ku św. Józefowi, z prośbą o cud wyzwolenia za jego wstawiennictwem. W dniu wyzwolenia, 29 kwietnia 1945 r., w grupie 33 tys. uwolnionych znajdowało się 830 polskich księży.

 
 

DZIEŃ 1 – wtorek 28 KWIETNIA: 
Spotkanie grupy pod katedrą siedlecką i wyjazd na trasę o godz: 00:00, przejazd przez Polskę do Legnicy, do miejsca Wydarzenia Eucharystycznego z 2013 roku w Sanktuarium św. Jacka w Legnicy. Msza święta. Dalszy przejazd przez Niemcy do Ratyzbony. (w drodze przewidziane odpoczynki). Około 16.00 zwiedzanie zabytków i osobliwości Miasta, Stary Ratusz, Katedra, Kamienny Most, ślady kultury romańskiej, obiadokolacja, przejazd na nocleg, Hotel 3***

DZIEŃ 2 – środa 29 KWIETNIA. Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego:
Śniadanie i przejazd na uroczystości wyzwolenia obozu Dachau, przetrzymywano tam 2720 księży z których 868 zamordowano. Ustanowiony przez Episkopat Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego jest kontynuacją corocznego dziękczynienia księży – więźniów Dachau za wyzwolenie obozu 29 kwietnia 1945 roku. Zwiedzanie obozu. Obiad. Po uroczystościach przejazd do Pragi, obiadokolacja i nocleg w hotelu 3***

DZIEŃ 3 – czwartek 30 KWIETNIA:
Śniadanie, zwiedzanie Pragi, Hradczany, Most Karola, Rynek Starego Miasta, około 14.30 Obiad i wyjazd w drogę powrotną do Siedlec, powrót około północy. (Planowana Msza Św w Sanktuarium w Bardzie).

CENA:
dla grupy 40 osób – 975 zł / os
dla grupy 30 osób – 1150 zł / os
Przy mniejszej ilości uczestników Biuro ARKA zastrzega możliwość proporcjonalnego wzrostu ceny.

Cena zwiera:
– przejazd autokarem klasy lux,
– opiekę Pilota / Przewodnika,
– dwa noclegi ze śniadaniami w hotelu 3***,
– dwie obiadokolacje, obiad + obiad w Pradze,
– Ubezpieczenie NNW i KL

 
Dodatkowe informacje:
– Prosimy zapoznać się z Ogólnymi warunkami uczestnictwa w Imprezach Turystycznych.
– Minimalna wymagana ilość uczestników, aby impreza turystyczna odbyła się: 20 osób.
– W terminie do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej istnieje możliwość poinformowania Państwa o ewentualnym odwołaniu jej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń.
– Informujemy o prawie do rozwiązania przez podróżnego umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej z zastrzeżeniem § 5, ust. 3 i 4 Ogólnych warunków uczestnictwa w Imprezach Turystycznych.
– Informujemy o możliwości zawarcia umowy ubezpieczeniowej od kosztów rezygnacji z Imprezy (w wariancie 100%) do 6 dni od daty zawarcia Umowy.
– Kod imprezy turystycznej: DACH-2020-04

 
Zadzwoń :
25 741 05 25
882 114 244