Pielgrzymka do Medjugorie

16-23 luty 2020 r.

Pielgrzymuj z nami, a doświadczysz wspólnoty wiary i modlitwy…

 
  Pilot Pielgrzymki: Kamil Perka

1 DZIEŃ – 16.02.2020 (niedziela):
07:00 – Odjazd z Siedlec (NoveKino, ul. Wiszniewskiego 4)
08:30 – Warszawa Zachodnia
12:00 – Częstochowa
14:00 – Obiad dla chętnych na terenie Polski/ Msza św. po trasie

2 DZIEŃ – 17.02.2020 (poniedziałek):
10:00 – Dojazd do Medjugorie, rozlokowanie w pokojach
12:00 – Oprowadzenie po Medjugorie
15:30 – Obiadokolacja
17:00 – Blok modlitewny

3 DZIEŃ – 18.02.2020 (wtorek):
07:30 – Śniadanie
08:10 – Wyjazd na zawierzenie (Wspólnota Błogosławieństw – Siostra Miriam)
10:00 – Wejście na Górę Podbrdo, modlitwa różańcowa i modlitwa w ciszy
13:30 – Zakupy, czas wolny
16:00 – Obiadokolacja
17:00 – Blok modlitewny
21:00 – Adoracja

4 DZIEŃ – 19.02.2020 (środa):
08:00 – Śniadanie
08:40 – Wyjazd do Patryka i Nancy
09:00 – Świadectwo Patryka
10:30 – Przejście do Cenacolo
11:00 – Świadectwo w Cenacolo
16:00 – Obiadokolacja
17:00 – Blok modlitewny
20:30 – Świadectwo

5 DZIEŃ – 20.02.2020 (czwartek):
08:00 – Śniadanie
09:00 – Wyjazd do Mostaru
10:00 – Oprowadzenie z przewodnikiem po Mostarze
12:00 – Msza św.
13:00 – Odjazd z Mostaru
16:00 – Obiadokolacja
17:00 – Blok modlitewny
19:00 – Adoracja

6 DZIEŃ – 21.02.2020 (piątek):
07:00 – Wyjazd na drogę krzyżową – Góra Krizevac
11:00 – Śniadanie
11:40 – Wyjazd nad wodospady (wypoczynek)
14:00 – Czas wolny
16:00 – Obiadokolacja
17:00 – Blok modlitewny
19:00 – Adoracja Krzyża

7 DZIEŃ – 22.02.2020 (sobota):
08:00 – Śniadanie
08:30 – Pakowanie i odjazd
09:30 – Msza św. – Tihaljina
10:45 – Odjazd do Polski (bez noclegu)

8 DZIEŃ – 23.02.2020 (niedziela):
– Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych
– Msza św. w Polsce

 
CENA:
1100 PLN (cena przy grupie min. 40 osób).
Przy mniejszej ilości uczestników, organizator zastrzega możliwość proporcjonalnego wzrostu ceny.

WSZYSTKO W CENIE:
– przejazd autokarem,
– 5 noclegów,
– wyżywienie HB (w miejscach zamieszkania),
– obsługa przewodnika,
– opieka duchowa księdza,
– ubezpieczenie KL i NNW.
 
CENA NIE ZAWIERA:
– napojów do posiłków nie ujętych w menu restauracji,
– posiłków w czasie przejazdu (w cenie posiłki tylko w miejscach zamieszkania),
– wydatków osobistych i innych świadczeń, nie ujętych w programie,
– dodatkowego ubezpieczenia od chorób przewlekłych
 
DODATKOWE INFORMACJE:
– Prosimy zapoznać się z Ogólnymi warunkami uczestnictwa w Imprezach Turystycznych;
– W terminie do 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, istnieje możliwość poinformowania Państwa o ewentualnym odwołaniu jej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń;
– Informujemy o prawie do rozwiązania przez podróżnego umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej z zastrzeżeniem § 5, ust. 3 i 4 Ogólnych warunków uczestnictwa w Imprezach Turystycznych;
– Informujemy o możliwości zawarcia umowy ubezpieczeniowej od kosztów rezygnacji z Imprezy (w wariancie 100%) do 6 dni od daty zawarcia Umowy;
– Wymaganym dokumentem jest dowód osobisty lub paszport;
– Kod imprezy turystycznej: MEDJ-2020-02

Zadzwoń:
882 114 244
25 741 05 25