Śladami Prymasa Stefana Wyszyńskiego

13 – 16 sierpnia 2020 r.

   
Pilot wyjazdu: Kamil Perka

Zapisy bez konieczności wpłaty zaliczki !!!

1 dzień, 13 sierpnia 2020r. (czwartek):
Miejsce zbiórki – Siedlce, NoveKino Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4, godz. 06:00 (możliwość dołączenia po trasie)
Przejazd do Parafii Rzymskokatolickiej – Bazylika Mniejsza w Prostyni: parafia rodziców kard. Wyszyńskiego, gdzie zawarli sakrament małżeństwa; przejazd do Zuzeli: miejsca narodzin Stefana Wyszyńskiego; odwiedziny w Izbie Pamięci; przejazd do Andrzejewa – miejsca, gdzie młody Stefan chodził do szkoły i gdzie przyjął Pierwszą Komunię Św.; przejazd do Świętej Lipki; obiadokolacja i nocleg w domu pielgrzyma. W ciągu dnia Msza Św.

2 dzień, 14 sierpnia 2020r. (piątek):
08:00 – śniadanie; przejazd do Stoczka Klasztornego, gdzie więziono w nim przez rok kard. Wyszyńskiego; przejazd do Gietrzwałdu – jedynego miejsca objawień, uznanego przez kościół w Polsce; przejazd do Torunia – siedziba Radia Maryja; obiadokolacja i nocleg w domu pielgrzyma. W ciągu dnia Msza Św.

3 dzień, 15 sierpnia 2020r. (sobota):
08:00 – śniadanie; zwiedzanie Torunia; 12:00 – Msza Święta z procesją w Sanktuarium NMP i Jana Pawła II; przejazd do Włocławka – miasta, gdzie kard. Wyszyński przyjął zarówno święcenia diakonatu, jak i kapłańskie; spacer po mieście: katedra Wniebowzięcia NMP, gotycki kościół św. Witalisa, Plac Kopernika; przejazd do Niepokalanowa; obiadokolacja i nocleg.

4 dzień, 16 sierpnia 2020r. (niedziela):
08:00 – śniadanie; zwiedzanie klasztoru, który w czasach Maksymiliana Marii Kolbego był największym klasztorem świata (700 zakonników); przejazd do Warszawy; zwiedzanie Katedry św. Jana z grobem Prymasa Stefana Wyszyńskiego; spacer po Starym Mieście oraz nawiedzenie grobu ks. Jerzego Popiełuszki. Powrót do Siedlec i zakończenie pielgrzymki śladami Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W ciągu dnia Msza Św.
 

Cena:
 
690 zł (płatne w Biurze „ARKA”) + 100 zł (płatne u Pilota – bilety wstępu i lokalni przewodnicy).
Podana cena przy min 29 osobach. Przy mniejszej ilości uczestników, organizator zastrzega możliwość proporcjonalnego wzrostu ceny.

W cenie:
– transport autokarem wyposażonym w klimatyzację, WC, barek, wideo,
– 3 noclegi,
– 6 posiłków,
– obsługa pilota,
– opieka duszpasterza,
– zestaw słuchawkowy tour guide,
– ubezpieczenie NNW.

Dodatkowe informacje:
– Prosimy zapoznać się z Ogólnymi warunkami uczestnictwa w Imprezach Turystycznych;
– Minimalna wymagana ilość uczestników, aby impreza turystyczna odbyła się: 29 osób;
– W terminie do 14 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej istnieje możliwość poinformowania Państwa o ewentualnym odwołaniu jej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń;
– Informujemy o prawie do rozwiązania przez podróżnego umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej z zastrzeżeniem § 5, ust. 3 i 4 Ogólnych warunków uczestnictwa w Imprezach Turystycznych;
– Informujemy o możliwości zawarcia umowy ubezpieczeniowej od kosztów rezygnacji z Imprezy (w wariancie 100%) do 6 dni od daty zawarcia Umowy;
– Wymaganym dokumentem jest dowód osobisty;
– Kod imprezy turystycznej: WYSZ-2020-08
 
Zadzwoń:
882 114 244