Wilno. Kaziuki 2020

Wilno. Miejsca Bożego Miłosierdzia oraz Matka Boża Ostrobramska. Uczestnictwo w Wileńskich Kaziukach. 6-8 marca 2020 r.

 
Dotknij Bożego Miłosierdzia i poczuj tradycję Kaziuków…
 
1 dzień:
Wyjazd z Siedlec godz. 5.00; Około godz. 8.00 przyjazd do Sokółki (miejsce Cudu Eucharystycznego), Adoracja, wspólna modlitwa. Przejazd do Suchowoli, rodzinna parafia bł. ks. J. Popiełuszki, modlitwa o kanonizację. Następnie dojazd do Wilna, obiadokolacja w restauracji na mieście i zakwaterowanie w hotelu.
2 dzień:
Po śniadaniu, spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie Wilna, Góra Krzyży, nawiedzenie kaplicy z cudownym obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej i Eucharystia przed cudownym obrazem. Cmentarz na Rossie, nawiedzenie miejsca kultu św. S. Faustyny – dom w której Pan Jezus podyktował Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Czas wolny na Kaziuki. Obiadokolacja na mieście, powrót do hotelu.
3 dzień:
Śniadanie, Eucharystia przed oryginalnym obrazem Jezusa Miłosiernego, przejazd z przewodnikiem do Trok zwiedzanie zamku i dzielnicy karaimskiej, obiad z regionalnym daniem, przejazd do Polski. W drodze powrotnej przejazd do w Sanktuarium MB w Studzienicznej (miejsce odwiedzane przez św. Jana Pawła II). Powrót do domu około godziny 23.00.
 
Cena: 550 zł + 15 EURO (przy 45 osobach , 650 zł + 15 EURO (przy 25 osobach).

Wszystko w cenie: przejazd autokarem; 2 noclegi w hotelu (pokoje 2,3-osobowe); 2 śniadania i 2 obiadokolacje oraz regionalny obiad w Trokach; obsługa Przewodnika przez 2 dni; bilety wstępu; opiekę pilota i opiekę duszpasterską księdza; ubezpieczenie KL i NNW

Cena nie zawiera: napoi nie ujętych w darmowym menu restauracji, dodatkowego ubezpieczenia od chorób przewlekłych.
 
Dodatkowe informacje:
– Prosimy zapoznać się z Ogólnymi warunkami uczestnictwa w Imprezach Turystycznych.
– Minimalna wymagana ilość uczestników, aby impreza turystyczna odbyła się: 25 osób.
– W terminie do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej istnieje możliwość poinformowania Państwa o ewentualnym odwołaniu jej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń.
– Informujemy o prawie do rozwiązania przez podróżnego umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej z zastrzeżeniem § 5, ust. 3 i 4 Ogólnych warunków uczestnictwa w Imprezach Turystycznych.
– Informujemy o możliwości zawarcia umowy ubezpieczeniowej od kosztów rezygnacji z Imprezy (w wariancie 100%) do 6 dni od daty zawarcia Umowy.
– Wymaganym dokumentem jest ważny dowód osobisty.
– Kod imprezy turystycznej: WILN-2020-03

 
 
Zadzwoń :
882 114 244
25 741 05 25