Wycieczka do Brześcia. Październik 2019

Brześć

26 października 2019 r.

Ze względu na konieczność uzyskania wymaganych dokumentów wjazdowych, zapisy do 21 października.


Brześć, polskie kresy…

 
 

Program jednodniowej wycieczki: 
Siedlce, wyjazd o godz. 5.00.

Terespol, granica państwowa polsko-białoruska (formalności ok. 1,5 godziny, przesunięcie zegarków o 1 godzinę do przodu).

Brześć, ok. godz. 09.30 spotkanie z lokalnym przewodnikiem polskojęzycznym.
10:00-11:30 – zwiedzanie miasta autokarem oraz zatrzymując się przy ważniejszych miejscach i wchodząc do nich, np.: kościół klasycystyczny pw. Podwyższenia Św. Krzyża i Cudowny Obraz Matki Bożej Brzeskiej z XVII w.
12:00-13:00 – zwiedzanie terenu Twierdzy Brzeskiej (+Cerkiew)
13:00-13:40 – Obiad na terenie Twierdzy w kawiarni „Cytadela”
14:00-15:40 – spacer deptakiem z przewodnikiem + czas wolny (około godziny)
16:00-16:50 – rejs statkiem „Grodno” po rzece Muchawiec
17:00-17:30 – przejazd do Skok
17:30-18:15 – Skoki, pałac barokowo-klasycystyczny z XVIII w., rodowa rezydencja Juliana Ursyna Niemcewicza, pisarza, publicysty, uczestnika insurekcji kościuszkowskiej oraz Jana Ursyna Niemcewicza, polskiego działacza, pierwszego prezydenta Brześcia w II Rzeczypospolitej.
18:15-19:00 – degustacja nalewek + kanapki; ciasto ze wsi Luszczyce + herbata ziołowa
19:00-19:30 – przejazd do hipermarketu „Korona”
19:30-21:00 – zakupy w „Koronie”
21:00 – wyjazd na granicę
Siedlce, powrót ok. godź. 24.00.

CENA: 300 zł (min. 40 osób). Przy mniejszej ilości uczestników Biuro ARKA zastrzega możliwość proporcjonalnego wzrostu ceny

WSZYSTKO W CENIE:
-autokar
-bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz rejs statkiem
-obiad
-opłaty związane z przekroczeniem granicy
-opieka pilota i lokalnych przewodników
 
Dodatkowe informacje:
– Prosimy zapoznać się z Ogólnymi warunkami uczestnictwa w Imprezach Turystycznych.
– Minimalna wymagana ilość uczestników, aby impreza turystyczna odbyła się: 40 osób.
– W terminie do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej istnieje możliwość poinformowania Państwa o ewentualnym odwołaniu jej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń.
– Informujemy o prawie do rozwiązania przez podróżnego umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej z zastrzeżeniem § 5, ust. 3 i 4 Ogólnych warunków uczestnictwa w Imprezach Turystycznych.
– Informujemy o możliwości zawarcia umowy ubezpieczeniowej od kosztów rezygnacji z Imprezy (w wariancie 100%) do 6 dni od daty zawarcia Umowy.
– Wymaganym dokumentem jest paszport ważny przez 6 miesięcy od daty powrotu.
– Kod imprezy turystycznej: BRZE-2019-10

 
Zadzwoń :
25 741 05 25
882 114 244