Wycieczka do Brześcia

Brześć

31 sierpnia 2019 r.

Ze względu na konieczność uzyskania wymaganych dokumentów wjazdowych, zapisy do 28 sierpnia.


Brześć, polskie kresy…

 
 

1 DZIEŃ: 
Siedlce, wyjazd o godz. 5.00.

Terespol, granica państwowa polsko-białoruska (formalności ok. 1,5 godziny, przesunięcie zegarków o 1 godzinę do przodu).

Brześć, ok. godz. 10.00 spotkanie z lokalnym przewodnikiem polskojęzycznym, zwiedzanie XIX-wiecznych zabytków miasta: twierdza brzeska, kościół klasycystyczny pw. Podwyższenia Św. Krzyża i Cudowny Obraz Matki Bożej Brzeskiej z XVII w., prawosławne świątynie, spacer najdłuższym deptakiem na Białorusi, autokarowa wycieczka po mieście.

Obiad w regionalnej restauracji kresowej.

Wołczyn, kościół rokokowy pw. Św. Trójcy z XVIII w., miejsce urodzenia i chrztu ostatniego króla I Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Augusta Poniatowskiego. W okresie międzywojennym zwłoki króla zostały przewiezione z Petersburga do wołczyńskiego kościoła i złożone w krypcie.

Skoki, pałac barokowo-klasycystyczny z XVIII w., rodowa rezydencja Juliana Ursyna Niemcewicza, pisarza, publicysty, uczestnika insurekcji kościuszkowskiej oraz Jana Ursyna Niemcewicza, polskiego działacza, pierwszego prezydenta Brześcia w II Rzeczypospolitej. Zwiedzanie ekspozycji pałacowych, degustacja kresowych nalewek.

Brześć, powrót do miasta, czas wolny na zakupy w hipermarkecie „Korona”

Terespol, granica państwowa polsko-białoruska.

Siedlce, powrót ok. godź. 24.00.

CENA: 300 zł (min. 40 osób). Przy mniejszej ilości uczestników Biuro ARKA zastrzega możliwość proporcjonalnego wzrostu ceny

WSZYSTKO W CENIE:
-autokar
-bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
-obiad
-opłaty związane z przekroczeniem granicy
-opieka pilota i lokalnych przewodników
 
Dodatkowe informacje:
– Prosimy zapoznać się z Ogólnymi warunkami uczestnictwa w Imprezach Turystycznych.
– Minimalna wymagana ilość uczestników, aby impreza turystyczna odbyła się: 40 osób.
– W terminie do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej istnieje możliwość poinformowania Państwa o ewentualnym odwołaniu jej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń.
– Informujemy o prawie do rozwiązania przez podróżnego umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej z zastrzeżeniem § 5, ust. 3 i 4 Ogólnych warunków uczestnictwa w Imprezach Turystycznych.
– Informujemy o możliwości zawarcia umowy ubezpieczeniowej od kosztów rezygnacji z Imprezy (w wariancie 100%) do 6 dni od daty zawarcia Umowy.
– Wymaganym dokumentem jest paszport ważny przez 6 miesięcy od daty powrotu.
– Kod imprezy turystycznej: BRZE-2019-08

 
Zadzwoń :
25 741 05 25
882 114 244