Pielgrzymka do Ziemi Świętej październik 2018

Ziemia Święta. 3-10 października 2018 r.


Dotknij źródeł swojej wiary…

 
 

Wymagany dokument: paszport
Program:
1 Dzień, wtorek, 3 października: Spotkanie na lotnisku o godzinie 06:30. Odprawa paszportowa. Wylot do Izraela o godzinie 10:45. Lądowanie na lotnisku w Tel Avivie o godzinie 14:55.
Przejazd w kierunku Ein Karim. Miasta Narodzin Jana Chrzciciela oraz Nawiedzenia św. Elżbiety. Przejazd do hotelu w Betlejem. Zakwaterowanie, a następnie obiadokolacja i nocleg.

2 Dzień: Śniadanie. Spacer do Bazyliki Narodzenia Pańskiego. Nawiedzenie Groty Narodzin oraz Kościoła Parafialnego miejscowych Chrześcijan Arabskich. Kościół pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Spacer do sanktuarium Matki Boskiej Karmiącej. Przejazd do sanktuarium Pola Pasterzy. Miejsce jest związane z ewangelią św. Łukasza w której aniołowie zwiastują pasterza narodziny mesjasza. Czas na zakupy pamiątek w sklepie chrześcijańskich mieszkańców miasta Betlejem.

3 Dzień: Śniadanie. Przejazd do Jerozolimy na Górę Oliwną. Wizyta w Kościele sióstr Karmelitanek. Kościół pod wezwaniem Ojcze Nasz (Pater Noster). Spacer drogą niedzieli palmowej do Kościoła Pańskiej Łzy (Dominus Flevit). Następnie spacer do Bazyliki Getsemani. Przejazd na Górę Syjon. Wizyta w Bazylice Ojców Benedyktynów. Bazylika pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Spacer do Wieczernika. Przejście do Synagogi Grobu Króla Dawida. Powrót do hotelu na obiadokolacje i nocleg.

4 Dzień: Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu w Betlejem i wyjazd w kierunku hotelu w mieście Nazaret. Po drodze zatrzymamy się w takich miejscach jak: Cezarea Nadmorska, Kościół Stella Maris, Bazylika Zwiastowania w Nazarecie oraz Kościół pierwszego cudu Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej. Msza św. Tu mamy możliwość dla par małżeńskich odnowienia przyrzeczeń ślubnych. Przejazd do hotelu na obiadokolacje i nocleg.

5 Dzień: Śniadanie. Przejazd do sanktuarium na Górę Tabor. Msza św. Przejazd nad Jezioro Galilejskie na Górę Ośmiu Błogosławieństw. Przejazd do Sanktuarium Rozmnożenia chleba i ryb (Tabgha). Spacer do Kościoła Prymatu św. Piotra. Wizyta w miesicie Piotra, Kafar Naum. Rejs po Jeziorze Galilejskim. Czas na obiad, Ryba św. Piotra. Wyjazd z Galilei w kierunku hotelu w Betlejem na obiadokolacje i nocleg.

6 Dzień: Śniadanie. Przejazd do Betanii. Sanktuarium Domu Mari, Marty i Łazarza. Msza św. Przejazd przez Pustynie Judzką do Jerycha na spotkanie z Górą Kuszenia i Sykomora Zacheusza. Przejazd nad Rzekę Jordan. Czas nad Morzem Martwym w tym relaksująca kąpiel. Powrót do hotelu na obiadokolacje i nocleg. W drodze powrotnej zapraszamy na Pustynię Judzką.

7 Dzień: Śniadanie. Przejazd do Starego Miasta w Jerozolimie, wejście przez bramę św. Szczepana do kościoła św. Anny, Sadzawka Betesda, Przejście przez Stare Miasto do warowni Marka Antoniusza gdzie znajdują się dwie pierwsze stacje Drogi Krzyżowej. Rozpoczęcie nabożeństwa Drogi Krzyżowej, przejście Via Dolorosa do Bazyliki Męki Pańskiej. Wejście na Golgotę. Zakończenie Drogi Krzyżowej przy Grobie Pańskim. Zwiedzanie Bazyliki. Czas wolny na zakupy na targu jerozolimskim. Spacer przez dzielnicę żydowską i ormiańską pod Ścianę Płaczu. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg w Betlejem.

8 Dzień, wtorek, 10 października: Śniadanie. Wizyta w Domu Pokoju. Jest sierociniec prowadzony w mieście Betlejem przez siostry Elżbietanki. Przejazd przez nowe dzielnice miasta Jerozolima w kierunku lotniska w Tel Avivie. Po drodze zobaczymy parlament Izraela. Przyjazd na lotnisko. Odprawa paszportowa. Wylot do Polski o godzinie 18:15. Lądowanie w Warszawie Okęcie godz. 21.10.

Cena: 2000 PLN przy 45 osobach plus 450 USD dodatkowo płatne w Izraelu (2000 PLN +550 USD przy 35 osobach; 2000 PLN +650 USD przy 25 osobach)

Wszystko w cenie, u nas nic więcej nie dopłacasz:
bilet lotniczy, transport komfortowym autobusem na terenie Izraela, zakwaterowanie w hotelach 3*** w pok. 2os. (jedynki za dopłatą – 199 USD), wy zywienie H/B (śniadania i obiadokolacje), ryba św. Piotra nad jeziorem Galilejskim, ubezpieczenie KL, NNW i bagażu, koszty zwiedzania wg programu, przewodnik z jęz. polskim, rejs po Jeziorze Galilejskim, zestaw słuchawkowy tour guide.
 
Uwagi:
– Bagaż lotniczy – mały bagaż podręczny o wymiarach 42x32x25 cm. Bagaż główny (rejestrowany) do 23 kg.
– Przy wylotach do Izraela paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty planowanego powrotu.
– Kolejność odwiedzanych miejsc może ulec zmianie.
– Zapewniamy opiekę duszpasterską oraz codzienną Mszę św.
– Wyloty z Warszawy
– Cena nie uwzględnia dodatkowych napojów do obiadokolacji i dodatkowego ubezpieczenia od chorób przewlekłych.
Dodatkowe informacje:
– Prosimy zapoznać się z Ogólnymi warunkami uczestnictwa w Imprezach Turystycznych.
– Minimalna wymagana ilość uczestników, aby impreza turystyczna odbyła się: 25 osób.
– W terminie do 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej istnieje możliwość poinformowania Państwa o ewentualnym odwołaniu jej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń.
– Informujemy o prawie do rozwiązania przez podróżnego umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej z zastrzeżeniem § 5, ust. 3 i 4 Ogólnych warunków uczestnictwa w Imprezach Turystycznych.
– Informujemy o możliwości zawarcia umowy ubezpieczeniowej od kosztów rezygnacji z Imprezy (w wariancie 100%) do 6 dni od daty zawarcia Umowy.
– Wymaganym dokumentem jest paszport ważny przez 6 miesięcy od daty powrotu.
– Kod imprezy turystycznej: ZISW-2018-10

 
Zadzwoń: 882 114 244