Zniżki: „Kroki Pielgrzyma”

Zbieraj KROKI PIELGRZYMA


 

 
Drogi Pielgrzymie !
Ciesząc się, że z nami pielgrzymujesz, zwiedzasz Polskę i świat, chcemy zaproponować Ci zbieranie KROKÓW PIELGRZYMA, które następnie możesz zamienić na rabat kosztów uczestnictwa w kolejnych wyjazdach. Zasada jest bardzo prosta. Mianowicie za każde wpłacone 100 zł kosztów uczestnictwa w dowolnej pielgrzymce/imprezie turystycznej otrzymujesz 2 KROKI PIELGRZYMA. Gdy uzbierasz 100 KROKÓW, na każdy dowolny wyjazd organizowany przez nasze Biuro otrzymujesz 100 zł rabatu.
Dodatkowe ustalenia:
1. Kartę KROKÓW PIELGRZYMA otrzymuje bezpłatnie Uczestnik każdej pielgrzymki, której koszt przekracza 100 zł.
2. Zbieranie Kroków Pielgrzyma rozpoczyna się od 1 stycznia 2017 r.
3. KROKÓW PIELGRZYMA nie można uzyskać za pielgrzymki odbyte przed 1 stycznia 2017 r.
4. KROKI PIELGRZYMA OTRZYMUJE się od pełnej kwoty; czyli dla przykładu za kwotę 590 zł otrzymuje się 10 KROKÓW, a za 630 zł – 12 KROKÓW.
5. KROKÓW PIELGRZYMA uzyskanych w danej pielgrzymce/ imprezie turystycznej, nie można zamienić na rabat w tej samej pielgrzymce/imprezie turystycznej, ale dopiero w kolejnej.
6. Właściciel karty KROKI PIELGRZYMA sam decyduje kiedy zebrane KROKI zamienić na rabat.
7. KROKÓW PIELGRZYMA nie można przekazać innej osobie.
8. Jeżeli impreza zostanie odwołana, a uczestnik wpłacił przynajmniej zaliczkę, KROKI PIELGRZYMA zostają przyznane, jeżeli zaś nie wpłacił przynajmniej zaliczki, KROKI PIELGRZYMA nie zostaną przyznane.
9. W przypadku rezygnacji uczestnika z pielgrzymki/imprezy turystycznej, niezależnie od przyczyn, nawet po wpłaceniu zaliczki, KROKI PIELGRZYMA nie zostaną przyznane.